Proteintech 抗体

                                                              活动时间2016年-9月5日-12月31日

1.凡订购一支50ul一抗,送精美天堂伞 一把;

2.凡订购一支150ul一抗,送精美保温杯一个;

3.凡订购96T Elisa试剂盒,送时尚运动手环一件;

活动细则:1、本活动仅限于一抗和Elisa试剂盒、内参抗体,其它产品不参于该活动。

                   2、如需订购,欢迎联系Proteintech当地代理商。

                       3、Proteintech授权代理商伟博鑫生物-(西宁办事处)服务热线:18797166150  郭经理